İPTAL VE İADE KOŞULLARI

1.1 HİZMET SAĞLAYICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli katılımcı sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu durumda TÜKETİCİ’nin tazminat hakkı yoktur.

1.2 A– TÜKETİCİ, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

1.2 B- TÜKETİCİ, cayma hakkının süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde satın almış olduğu tur bedelinin %35′ ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını HİZMET SAĞLAYICI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

1.2 C- İndirimli hizmetin iptal/devri halinde TÜKETİCİ, hizmet başlangıcından tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %35 ini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını HİZMET SAĞLAYICI ‘ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.2 D- Promosyon ürünlerinde ve/veya şahsa/tüzel kişiye özel hazırlanmış tur paketlerinde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, TÜKETİCİ’ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur/gezi bedelinin %25’ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur/gezi bedelinin %50’sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur/gezi bedelinin %75′ ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını HİZMET SAĞLAYICI ‘ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.2 E- TÜKETİCİ’nin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır

1.3 TÜKETİCİ ,gezinin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel HİZMET SAĞLAYICI ‘sına sunmakla yükümlüdür

1.4 TÜKETİCİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; HİZMET SAĞLAYICI, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

1.5 HİZMET SAĞLAYICI gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında HİZMET SAĞLAYICI hizmet kapsamındaki ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

1.6 HİZMET SAĞLAYICI ‘nın olası tur iptali bildirimleri, her TÜKETİCİ’ ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.